ledworld.no nettbutikk

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

Vi bekrefter herved at produktene vi selger er godkjente og tilfredstiller kravene til DSB i henhold til CE merking hvis dette er et krav til produktet.

ledworld.no vil innen 5 arbeidsdager kunne fremskaffe CE dokumenter og FDV dokument på produkter som krever dette.
Vi sender dette til overordnede myndighet som krever dokumenter utlevert.

Annen teknisk informasjon og dukumenter vil vi skaffe tilveie innen rimelig tid.

 

Hilsen

ledworld.no
Jakobsen Import